Поријекло Обрадовића

Усмена предањна и сјећања старијих говоре нам да поријекло Обрадовића води из Црне Горе, негдје са предјела Жабљјака. Одатле су се негдје око 1560 године покренули и настанили у Лици (данашња Хрватска).  Предање каже да су се на позив тадашњих земљопосједника (беговских фамилија) из Личког мјеста Дабашница покренуле три фамилије Обрадовића. 
Једна фамилија се настани с оне стране Грмеча, негдје око Санице, друга фамилија се настани на самом улазу у Крњеушу а трећа, наша, фамилија се настани на простору Рисовца у заселак Цероваче, који је вјероватно име добио по оближњој храстовој - церовој шуми. Није познато у ком степену крвог стродства су биле три поменуте фамилије.
Антрополошка инспитивања Јована Цвијћа потврђују предање и наводе да су се насељавања Обрадовића збила око 1879. године непосредно након окупације територије Босне од стране Аустроугарске монархије. 

Незадовољство Српске раје Османским феудалним системом довело је до општег устанка православног староседелачког народа на просторима Босанске Крајине и Херцеговине. Искористивши тај устанак Аустроугари потпомажу устанике и 1875. године врше упад у територије Босне, које су до тада биле под контролом Османског царства. Упадом у Крајину Аустроугари остављају феудални поредак те беговима и даље остављају право на посед земљишта, убирања трећине (пореза) такође их остављају у полугама власти. Хришћанском становништву се даје слобода кретања, вјероисповједања итд...
Кршна личка земља није била баш издашна па је народ масовно кренуо ка поприлично пустим босанским крајевима. На предјеле Церовача насели се Илија Обрадовић са својим синовима Јовицом (Јовиша), Спасом (Спасан), Ђуром (Ђуша) и Никицом.

Никица се убрзо одсели за Америку, Јовиша се попе одмах до церове шуме и ту се закући, Спасан и Ђуша населише средишње и предјеле до пута.
Сви оформише своје породице, изродише наследнике мушке и женске. Мушкима остаде презиме да проширују стабло Обрадовића, женски наследници одоше у друге фамилије, изродише своје потомке и крвним сродством спојише Обрадовиће са својим новим фамилијама.

Из тог разлога на овој породичној интернт страници стављен је знак једнакости између мушких и женских потомака. Поштујући права на приватност добар дио ове странице је приватног карактера и за приступ том садржају неопходна је регистрација.